Top

Co zrobić z azbestem – część 4

Luty 15, 2010

Na usunięcie materiałów czy wyrobów zawierających azbest, czyli np. eternitu, można dostać dotację pokrywającą nawet 100 proc. kosztów. Takich subwencji udzielają niektóre urzędy gminne, starostwa powiatowe oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można też wystąpić o dotację unijną na ten cel.

W przypadku funduszy UE o środki na usuwanie azbestu możemy starać się z następujących źródeł:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania związane z modernizacją obiektów na terenach wiejskich, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, poprawą efektywności gospodarstw rolnych. Dla wszystkich, którzy mają dom na wsi.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - dofinansowanie budowy lub modernizacji składowisk odpadów azbestowych, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z ochroną zdrowia – zawiaduje nim Ministerstwo Środowiska. Dla firm i instytucji.

Regionalne programy operacyjne, zawiadywane przez urzędy marszałkowskie - RPO (są w każdym województwie) – rewitalizacja obszarów miejskich związana z usuwaniem azbestu poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowację lub adaptację socjalnych budynków mieszkalnych, będących własnością władz publicznych. Dla gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dostępne są również preferencyjne kredyty na usuwanie azbestu, oferowane przez bank BGŻ we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zanim jednak skorzystamy z usług firm usuwających azbest, powinniśmy zgłosić wcześniej zamiar wykonania takich prac do wydziału architektoniczno-budowlanego w naszym starostwie powiatowym. Potem należy poinformować starostwo o rozpoczęciu robót. Ten obowiązek ciąży też na wykonawcy prac, który- oprócz nadzoru budowlanego – musi zawiadomić okręgowego inspektora pracy. Wszystkie zlecane prace budowlane polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie do tego wyposażenie techniczne oraz zatrudniające pracowników, przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem. Ich lista jest na stronie www.bazaazbestowa.pl.

Więcej informacji na temat pozbycia sie azbestu mozna znaleźć pod tym adresem: www.gajanet.pl/azbest.

Jacek Krzemiński

Źródło: Federacja Zielonych Gaja, informacje własne

Wykaz składowisk odbierających azbest (dane z 2009 roku)


Komentarze

Chcesz skomentować?

*

Spam Protection by WP-SpamFree

Bottom